Od osnutka 1995. godine svakodnevno se trudimo da ljekarnička usluga i sudjelovanje u skrbi u središtu koje je bolesnik, bude djelotvorna i sigurna.

Osim lijekovima vršimo i opskrbu:
- homeopatskim proizvodima
- dodacima prehrani i dijetetskim namirnicama
- kozmetičkim proizvodima
- ortopedskim pomagalima

-opremanjem brodskih ljekarni